معنی فارسی کلمه apologising

عذرخواهی

کاربرد apologising در جمله

1. You don't have to keep apologising .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.