معنی فارسی کلمه apologised

عذر خواهی کرد

کاربرد apologised در جمله

1. I apologised . Dignified sniff and cough .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.