معنی فارسی کلمه apologise

عذر خواهی

کاربرد apologise در جمله

1. May I just apologise for the state of my little brother ?

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.