معنی فارسی کلمه anyways

باری

کاربرد anyways در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.