معنی فارسی کلمه antioxidants

آنتی اکسیدان ها

کاربرد antioxidants در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.