معنی فارسی کلمه antioxidant

آنتی اکسیدان

کاربرد antioxidant در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.