معنی فارسی کلمه antenna

(sannetna، eannetna.lp) شاخك‌، (در بی‌سیم‌) موج‌ گیر،، انتن‌.، انتن‌، موج‌ گیر.

کاربرد antenna در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.