معنی فارسی کلمه amusing

سرگرم کننده

کاربرد amusing در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.