معنی فارسی کلمه amp

آمپر

کاربرد amp در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.