معنی فارسی کلمه amounted

مبلغ

کاربرد amounted در جمله

1. Yet their conviction that they had , that very moment , heard somebody moving in the room had amounted to a certainty .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.