معنی فارسی کلمه amongst

در میان

کاربرد amongst در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.