معنی فارسی کلمه amending

اصلاح

کاربرد amending در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.