معنی فارسی کلمه alumni

فارغ التحصیلان

کاربرد alumni در جمله

1. President Faust , Board of Overseers , faculty , alumni , friends , proud parents , members of

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.