معنی فارسی کلمه alphabet

الفبا، (مج.) مبادی‌.، الفبا.

کاربرد alphabet در جمله

1. I have got names ready made to the end of the alphabet , and all the way through it again , when we come to Z .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.