معنی فارسی کلمه allergic

حساسیت

کاربرد allergic در جمله

1. and one of them is the fact that he's allergic to Christmas trees

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.