معنی فارسی کلمه ale

ابجو انگلیسی‌، ابجو.

کاربرد ale در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.