معنی فارسی کلمه alcântara

آلکنترا

کاربرد alcântara در جمله

1. pedro de alcântara in the West and the mirador oh the Senora de Monte in East

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.