معنی فارسی کلمه aired

پخش‌شده

کاربرد aired در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.