معنی فارسی کلمه aide

مشاور، کمک‌کننده

کاربرد aide در جمله

1. . . . one high-level White House aide has dubbed simply "The Catch . "

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.