معنی فارسی کلمه agrees

موافق

کاربرد agrees در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.