معنی فارسی کلمه agüero

aguero

کاربرد agüero در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.