معنی فارسی کلمه adolescents

نوجوانان

کاربرد adolescents در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.