معنی فارسی کلمه adhered

رعایت، پایبند

کاربرد adhered در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.