معنی فارسی کلمه additionally

علاوه بر این

کاربرد additionally در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.