معنی فارسی کلمه acknowledges

اذعان

کاربرد acknowledges در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.