معنی فارسی کلمه accomplishing

انجام

کاربرد accomplishing در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.