معنی فارسی کلمه accomplishes

انجام

کاربرد accomplishes در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.