معنی فارسی کلمه accompanied

همراه

کاربرد accompanied در جمله

1. and falls into a cauldron accompanied by many different streams

2. ’ Although this invitation was accompanied with a curtsey that might have softened the heart of a church-warden , it by no means mollified the beadle .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.