معنی فارسی کلمه Assyrian

اشوری‌، زبان‌ اشوری‌، اهل‌ كشور اشور.، آشوری، آسوری

کاربرد Assyrian در جمله

1. Then head to the other side and walk through the Assyrian palace Guards and past these two lions from Babylon .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.