معنی فارسی کلمه Assuming

خودبین‌، از خود راضی‌، متكبر، لاف‌ زن‌، پرمدعا.

کاربرد Assuming در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.