معنی فارسی کلمه Assassination

قتل‌، ترور.

کاربرد Assassination در جمله

1. I came here to witness a capture , not a targeted Assassination .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.