معنی فارسی کلمه Ass

(ج‌.ش‌.) خر، الاغ‌، ادم‌ نادان‌ و كند ذهن‌، كون‌.

کاربرد Ass در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.