معنی فارسی کلمه Ashamed

شرمسار، خجل‌، سرافكنده‌، شرمنده‌.

کاربرد Ashamed در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.