معنی فارسی کلمه Ascertain

معلوم‌ كردن‌، ثابت‌ كردن‌، معین‌ كردن‌.

کاربرد Ascertain در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.