معنی فارسی کلمه Articulate

شمرده‌ سخن‌ گفتن‌، مفصل‌ دار كردن‌، ماهر در صحبت‌،، بندبند.

کاربرد Articulate در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.