معنی فارسی کلمه Artemis

(افسانه‌ء یونان‌) الهه‌ ماه‌ و شكار.

کاربرد Artemis در جمله

1. Walk past this massive column from the Temple of Artemis . . .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.