معنی فارسی کلمه Arrow

تیر، خدنگ‌، پیكان‌، سهم‌.، پیكان‌.

کاربرد Arrow در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.