معنی فارسی کلمه Aroma

ماده‌ء عط‌ری‌، بوی‌ خوش‌ عط‌ر، بو، رایحه‌.

کاربرد Aroma در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.