معنی فارسی کلمه Armrest

دسته‌ء صندلی‌.

کاربرد Armrest در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.