معنی فارسی کلمه Arena

پهنه‌، میدان‌ مسابقات‌ (در روم‌ قدیم‌)، عرصه‌، گود،، (كشتی‌ گیری‌ یا مبارزه‌)، صحنه‌، ارن‌.

کاربرد Arena در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.