معنی فارسی کلمه Architect

معمار، معماری‌ كردن‌، مهراز.، معمار.

کاربرد Architect در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.