معنی فارسی کلمه Approachable

نزدیك‌ شدنی‌.

کاربرد Approachable در جمله

1. because of my very outgoing nature . Many people have said that I am quite Approachable , so

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.