معنی فارسی کلمه Applause

كف‌ زدن‌، هلهله‌كردن‌، تشویق‌ و تمجید، تحسین‌.

کاربرد Applause در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.