معنی فارسی کلمه Appetizing

محرك‌، اشتهااور.

کاربرد Appetizing در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.