معنی فارسی کلمه Appetite

میل‌ و رغبت‌ ذاتی‌، اشتها، ارزو، اشتیاق‌.

کاربرد Appetite در جمله

1. - You're not coming ? - I've lost my Appetite .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.