معنی فارسی کلمه Appease

ارام‌ كردن‌، ساكت‌ كردن‌، تسكین‌ دادن‌، فرونشاندن‌،، خواباندن‌، خشنود ساختن‌.

کاربرد Appease در جمله

1. around a simple shrine built to Appease troublesome spirits

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.