معنی فارسی کلمه Appeal

درخواست‌، التماس‌، جذبه‌، (حق.) استیناف‌.

کاربرد Appeal در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.