معنی فارسی کلمه Apparatus

(sesutarappa & sutarappa.lp) اسباب‌، الت‌، دستگاه‌،، لوازم‌، ماشین‌، جهاز.

کاربرد Apparatus در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.