معنی فارسی کلمه Appalachian

آپالاچی

کاربرد Appalachian در جمله

1. He first became interested in them while exploring the Appalachian Trail in the 1970s .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.