معنی فارسی کلمه Apollo

(یونان‌ قدیم‌) خدای‌ افتاب‌ و زیبایی‌ و شعر و موسیقی‌.

کاربرد Apollo در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.